شرکت مجستیک قشم MAJESTIC
پانتون شرکت مجستیک
گالری مجستیک majestic
شرکت مجستیک قشم پروژه های انجام شده
شرکت مجستیک قشم لنگر هاي هلیکس هلیکال
شرکت مجستیک مارین قشم لنگر هاي پلاتی پوس
شرکت مجستیک مارین قشم الاستیک رد
شرکت مجستیک مارین قشم مویسچر شیلد
شرکت مجستیک محصولات ژئو سینتتیک(ژئو تیوب و ژئو تکستایل و محصولات مرتبط به آن)
شرکت مجستیک قشم ACE GEO-GRID • دیوار ساحلی ساخته شده با استفاده از
شرکت مجستیک قشم ساخت موج شکن با استفاده از ژئوتیوب•
شرکت مجستیک قشم نصب لوله در زیر دریا و سیستم حفاظت از آنها
شرکت مجستیک قشم شمع کوبی داخل دریا
شرکت مجستیک مارین قشم لایروبی
شرکت مجستیک قشم شماره تماس
شرکت مجستیک تولید کننده اسکله

UNSINKABLE

FIBERGLASS PANELS

  

A HIGH QUALITY PRODUCT

Step 1

Step 2

Step 3

پوشش سطح روي پانتون :

پوشش سطح روي پانتون با استفاده از نوعي چوب که کامپوزيتي از چوب و پلي اتيلن سبک  سنگين مي باشد، تهيه گرديده

است.اين نوع چوب که از شرکت Sheild Moisture تهيه مي شود، از مقاومت بسيار بالائي در شرايط جوي بد برخوردار است.

اين وع چوب در برابر رطوبت، آب دريا، و حتي آسيب حشرات کاملا مقاوم بوده و از نظر ظاهر و تماس نيز همانند چوب طبيعي به نظر

مي رسد. تمييز نمودن اين نوع چوب بسيار آسان بوده و نياز به رنگ آميزي نيز ندارد .

ضربه گير :

در قسمت هاي پانتون که جهت پارک قايق منظور شده، ضربه گير از نوع دي شکل لاستيکي نصب گرديده است. اين نوع محصول از مقاومت بسيار خوبي در برابر ضربه و همچنين آب دريا برخوردار مي باشد. همچنين اشکال ديگري از محصول ضربه گير موجود مي باشند. که بر مبناي ظرفيت شناور و اندازه تعريف و نصب مي گردند.