شرکت مجستیک قشم MAJESTIC
پانتون شرکت مجستیک
گالری مجستیک majestic
شرکت مجستیک قشم پروژه های انجام شده
شرکت مجستیک قشم لنگر هاي هلیکس هلیکال
شرکت مجستیک مارین قشم لنگر هاي پلاتی پوس
شرکت مجستیک مارین قشم الاستیک رد
شرکت مجستیک مارین قشم مویسچر شیلد
شرکت مجستیک محصولات ژئو سینتتیک(ژئو تیوب و ژئو تکستایل و محصولات مرتبط به آن)
شرکت مجستیک قشم ACE GEO-GRID • دیوار ساحلی ساخته شده با استفاده از
شرکت مجستیک قشم ساخت موج شکن با استفاده از ژئوتیوب•
شرکت مجستیک قشم نصب لوله در زیر دریا و سیستم حفاظت از آنها
شرکت مجستیک قشم شمع کوبی داخل دریا
شرکت مجستیک مارین قشم لایروبی
شرکت مجستیک قشم شماره تماس
شرکت مجستیک تولید کننده اسکله

اگر چه پیشنهاد شرکت در اکثر مواقع استفاده از لنگر و الاستیک رد جهت نصب اسکله هاي شناور به بستر دریا می باشد، با اینحال در بعضی مواقع به لحاظ حفظ ایمنی و شرایط محیط، ایجاب می نماید که از شمع براي نصب اسکله ها استفاده شود که براي مثال از اسکله هاي نصب شده جهت سوپر یاخت در مینا سیاهی دبی و در ابوظبی و همچنین پیاده روي دریائی احداثی در قطر را میتوان نامبرد.