شرکت مجستیک قشم MAJESTIC
پانتون شرکت مجستیک
گالری مجستیک majestic
شرکت مجستیک قشم پروژه های انجام شده
شرکت مجستیک قشم لنگر هاي هلیکس هلیکال
شرکت مجستیک مارین قشم لنگر هاي پلاتی پوس
شرکت مجستیک مارین قشم الاستیک رد
شرکت مجستیک مارین قشم مویسچر شیلد
شرکت مجستیک محصولات ژئو سینتتیک(ژئو تیوب و ژئو تکستایل و محصولات مرتبط به آن)
شرکت مجستیک قشم ACE GEO-GRID • دیوار ساحلی ساخته شده با استفاده از
شرکت مجستیک قشم ساخت موج شکن با استفاده از ژئوتیوب•
شرکت مجستیک قشم نصب لوله در زیر دریا و سیستم حفاظت از آنها
شرکت مجستیک قشم شمع کوبی داخل دریا
شرکت مجستیک مارین قشم لایروبی
شرکت مجستیک قشم شماره تماس
شرکت مجستیک تولید کننده اسکله

در سال 2009 شرکت بخشی از فعالیت خویش را به امور کارهاي سیویل دریائی گسترش داد و در این رابطه با همکاري شرکت تایوانی سازنده محصولات ژئو سینتتیک، طراحی و ساخت دیوار ساحلی، موج شکن و همچنین پوشش لوله هاي نصب شده در زیر آب را با استفاده از محصولات ژئوسینتتیکآغاز نمود که تا کنون نیز پروژه هاي مختلفی را در این رابطه به اتمام رسانیده است. ژئو تکستایل ها در موارد متعددي در زیر آب و براي کارهائی مانند تقویت و یا حل مشکلات فرسایش بستر بکار میروند. انعطاف پذیري ارائه شده توسط این نوع پارچه ها، کار با آنها را در زیر دریا آسان مینماید. با توجه به شرایط هیدرولیکی سخت(قایق ها،توربینها،امواج،جریان آب و غیره)بسیاري از تاسیسات حوضچه آسیب دیده و یا نیاز به حفاظت دارند که در این رابطه ژئو تکستایلها مانند تیوب ACE به حل این مسائل کمک زیادي خواهد نمود تیوبهاي ACE   با استفاده از الیاف مصنوعی با مقاومت بالا ساخته شده اند و داخل آنها را میتوان بتوسط شن و ماسه و رسوبات کف دریا پر نمود. این محصولات که در طول و قطرمتفاوت موجود می باشند، جهت ساخت موج شکن، دیوار ساحلی، دیوارهاي عمود بر ساحل و محافظت از ساحل استفاده میگردند. با استفاده از این روش موثر ضمن صرفه جوئی زمانی، در هزینه انجام پروژه نیز صرفه جوئی می گردد و شرکت مجستیک نیز افتخار دارد با استفاده از ژئو تیوب تا کنون پروژه هاي مختلفی را جهت محافظت از ساحل، جلوگیري از فرسایش، موج شکن و دیگر پروژه هاي مشابه انجام داده است.

سیستم حفاطت از ساحل