شرکت مجستیک قشم MAJESTIC
پانتون شرکت مجستیک
گالری مجستیک majestic
شرکت مجستیک قشم پروژه های انجام شده
شرکت مجستیک قشم لنگر هاي هلیکس هلیکال
شرکت مجستیک مارین قشم لنگر هاي پلاتی پوس
شرکت مجستیک مارین قشم الاستیک رد
شرکت مجستیک مارین قشم مویسچر شیلد
شرکت مجستیک محصولات ژئو سینتتیک(ژئو تیوب و ژئو تکستایل و محصولات مرتبط به آن)
شرکت مجستیک قشم ACE GEO-GRID • دیوار ساحلی ساخته شده با استفاده از
شرکت مجستیک قشم ساخت موج شکن با استفاده از ژئوتیوب•
شرکت مجستیک قشم نصب لوله در زیر دریا و سیستم حفاظت از آنها
شرکت مجستیک قشم شمع کوبی داخل دریا
شرکت مجستیک مارین قشم لایروبی
شرکت مجستیک قشم شماره تماس
شرکت مجستیک تولید کننده اسکله

نصب لوله در زیر دریا و سیستم حفاظت از آنھا

تعداد زیادي لوله در کف دریا نصب شده است، توربین شناورها سبب فرسایش بستر دریا و در نهایت موجب فرسایش اطراف لوله ها میگردند، یک راه موثر جهت محافظت آنها این است که سطحشان بتوسط ACE FOMER   با لایه 10-13   سانتیمتر بتن پوشانده شود. نصب تشک بتنی باید با روش صحیحی انجام شده و بصورتی باشد که هیچگونه جریانی نتواند به زیر تشک وارد شود.

مهندسین ما می توانند بر مبناي شرایط محل مانند جریان هیدرولیکی، عمق و نوع بستر شرایط نصب را تعریف کنند و روي همین اصل نیز شرکت مهندسی مجستیک مارین تا کنون موفق گردیده تا با این روش در سال 2009   در فیلیپین و در یونان و در سال 2010 و 2011   در تایوان لوله هاي بسیاري را در کف دریا نصب نماید.